PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Posvetitev pomladi

Foto jaka Varmuž

Lutkovno gledališče Ljubljana
Posvetitev pomladi
Lutkovni balet

Četrtek, 21. marec 2024, Oder pod zvezdami LGL

Lutkovni balet je žanrska »delikatesa« in redkost na evropskih odrih, zato LGL ohranja živo vrhunsko stvaritev režiserja in koreografa Matjaža Fariča in ekipe »lutkovnih baletnih plesalcev«. 

Zgodba za izhodišče jemlje posameznika in njegovo usodo, ki pa mu jo kroji družba. Prvinam klasične animacije lutk so v lutkovnem baletu Posvetitev pomladi dodani sodobnoplesni gibi, animirani objekti in videoprojekcija, ki s svojimi vsebinami podpira vse preostale elemente. Tako v gibu kot v vsebini gre za ritual, za posvetitev klasičnim tehnikam umetniškega dela, ki so kasneje žrtvovane za kreativno svobodo.

Narava zahteva žrtev. Skupnost organizira žrtvovanje. Žrtev je naivno čist in brezkompromisno predan posameznik, ki je pripravljen odplesat v smrt za dobrobit skupnosti. Žrtvovanje je mnogokrat povezano z manipulacijo. Prav tako je lutka mnogokrat prispodoba manipulacije. V omenjenem se zlivata dva fragmenta razmišljanja, ki vodita do uprizarjanja Posvetitve pomladi z lutkami. 

Več o predstavi