Jaka Babnik: Pigmalioni

Jaka Babnik: Pigmalioni

Galerija Jakopič, MGML
Voden ogled

Torek, 14. januar 2020, 17.00
Jaka Babnik, eden naših najvidnejših fotografov, tokrat išče simbolične manifestacije človekove želje po boljši prihodnosti. Ukvarja se z idejo sreče, kot jo razumemo danes in ki se je izoblikovala v odnosu do ideje napredka na različnih področjih življenja, najsi gre za elemente izobraževanja, znanosti, umetnosti, tehnologije, ekonomije ali politike. Z razstavo se na formalnem nivoju dotika področja fotografije, a poskuša to preizprašati z vnosom razmerja fotografija–objekt–gledalec. Zato ga zanimajo predmeti z veliko idejno in simbolno vrednostjo, ki je zapisana v nekem določenem družbenem kontekstu, in ki reprezentirajo različna časovna obdobja, različne geopolitične prostore in različne družbene strukture.