Nova umetnost je kolektivni izraz nove generacije. Avgust Černigoj

Nova umetnost je kolektivni izraz nove generacije.

Moderna galerija
Voden ogled

Četrtek, 28. november, 16.30 - 18.00


Razstava 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi skriva v sebi več načinov ogleda. Tokrat bomo raziskali svet avantgard 20. stoletja. Pot bomo začeli pri avantgardah dvajsetih let, se ustavili ob partizanski umetnosti, zavili k avantgardam šestdesetih let in ogled zaključili ob retroavantgardi osemdesetih. Razstava skuša izpostaviti vsaj dve temeljni vprašanji 20. stoletja: Prvo vprašanje, ki ga odpira, je problem avantgardnega, je vprašanje konca, odmika oziroma začetka: poslednjega in novega obzorja. S tem je tesno povezano drugo vprašanje umetnosti in politike ter tudi umetnosti in življenja. Kako misliti novo umetnost, novi svet in seveda novega človeka?